I det følgende informerer vi deg om innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysninger på www.suksessdating.com. Denne personvernerklæringen gjelder for Nettstedet og alle tjenestene som tilbys på Nettstedet.
Spark Networks Services GmbH, operatøren for Nettstedet og andre nettsteder som eies av Spark Networks Services GmbH («vi» eller «Spark»), respekterer personvernet ditt og har utarbeidet denne personvernerklæringen for å forklare hvordan vi beskytter personvernet ditt, hvordan vi bruker data og opplysninger vi samler inn, hvem vi deler dem med, og hvordan vi sikrer dem. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen nøye når du bruker nettstedene eller tjenestene våre.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 25. mai 2018

2. Informasjon vi samler inn

Vi sporer besøk på nettstedet vårt, hovedsakelig for å kunne sørge for at det er enkelt for besøkende å navigere på det og finne frem til områdene som er av særlig interesse for dem, og generelt for å forbedre nettstedet og tjenestene våre.
Informasjonen vi samler inn i denne prosessen, kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Vi søker ikke å identifisere enkeltbesøkende, med mindre de frivillig oppgir kontaktopplysningene sine via en av kontaktfunksjonene på nettstedet. Under visse omstendigheter kan de registrerte dataene våre brukes til å identifisere organisasjoner som besøker nettstedet vårt, og vi kan bruke denne informasjonen til å håndtere relasjonene våre med disse organisasjonene – for eksempel for å vurdere hvordan vi skal utvikle tjenestene vi tilbyr dem.

Tjenestene vi tilbyr, retter seg ikke mot barn under 13 år. Vi samler ikke med overlegg inn personidentifiserende opplysninger fra noen som er under 13 år. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn opplysninger fra brukere som er under 13 år, iverksetter vi umiddelbart tiltak for å slette disse opplysningene.
For å kunne levere denne tjenesten samler vi inn og behandler diverse personopplysninger. Vi bruker tiltak som pseudonymisiering og anonymisering for å sikre at brukernes private opplysninger holdes private.

Vi legger stor vekt på å beskytte personopplysningene dine, og vi overholder de strenge bestemmelsene i det tyske og europeiske personvernregelverket.

2.1 Loggfiler

Når du besøker nettstedet vårt, er såkalte loggfiler det eneste vi trenger å samle inn.
Som standard lagrer vi imidlertid følgende informasjon når du besøker nettstedet vårt:

• IP-adressen til datamaskinen den besøkende bruker
• Nettstedet du besøker oss fra (henvisende nettsted)
• Sidene du besøker på nettstedet vårt
• Besøkets dato og varighet
• Nettlesertype og nettleserinnstillinger
• Operativsystem

Disse dataene blir evaluert utelukkende for statistiske formål, slik at vi kan optimalisere tilbudet vårt. Disse dataene brukes ikke til å identifisere deg.
Dette nettstedet inneholder linker til andre nettsteder vi eier og driver. Nettstedene det linkes til, har andre personvernretningslinjer enn dem som gjelder på dette nettstedet, og vi anbefaler derfor at du leser gjennom personvernerklæringen som gjelder for det aktuelle nettstedet, før du oppgir noen personopplysninger der.

2.2 Informasjonskapsler

Vi bruker såkalte «informasjonskapsler» til å samle inn data. «Informasjonskapsler» er små filer som lagres på harddisken din, og som hjelper oss å tilby tjenester som er tilpasset deg. Vi tilbyr også visse funksjoner som bare er tilgjengelige gjennom bruk av en «informasjonskapsel». Informasjonskapsler kan også gjøre det mulig for oss å vise deg informasjon som er tilpasset dine interesser. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller laste inn virus på datamaskinen din. De har i stedet som hovedformål å bidra til at besøkende får en skreddersydd opplevelse og kan bruke tjenestene våre på en mest mulig komfortabel måte.

De fleste informasjonskapsler er «midlertidige informasjonskapsler» som blir slettet fra harddisken din automatisk etter hver økt. Informasjonskapsler kan for eksempel inneholde informasjon om tidligere tilgang til den aktuelle serveren eller informasjon om hvilke deler av nettstedet du tidligere har besøkt. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standardinnstilling. Du kan konfigurere nettleseren din slik at den ikke godtar informasjonskapsler, eller slik at du blir bedt om å gi forutgående tillatelse. Hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan dette imidlertid innebære at ikke alle funksjonene på nettstedet fungerer som normalt.

2.3 Google Universal Analytics

Vi bruker Google Analytics (inkludert Universal Analytics-funksjonen), en nettanalysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»), men med utvidelsen «_anonymize Ip ()». På denne måten blir bare data som ikke inneholder direkte referanser til enkeltpersoner, behandlet.

Informasjonen om bruken din av nettstedet som genereres av informasjonskapselen, blir overført til en Google-server i USA og lagret der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere bruken din av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk. Rapportene som utarbeides av Google, inneholder demografiske data og informasjon om interesser som er basert på interaksjonen din med reklamer eller på nettstedene du besøker ved å klikke på reklamer. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når loven krever dette eller når slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke kople din IP-adresse til andre opplysninger som Google innehar. Du kan motsette deg bruk av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet hvis du gjør dette.
Du kan motsette deg innsamling og analyse av informasjon om bruken din av tjenesten gjennom Google Universal Analytics. Bruk nettlesertillegget for å deaktivere Google Universal Analytics.
Du finner mer informasjon om vilkårene for bruk og personvernretningslinjene på:
www.google.com/analytics/terms/no.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 Bruk av Google DoubleClick

Vi bruker Googles teknologi for remarketing (Google DoubleClick). Gjennom denne teknologien kan brukere som allerede har besøkt nettstedet og vist interesse for tjenestene, bli vist reklame for tjenestene på sider som inngår i Google-partnernettverket. Disse reklamene skiller seg fra reklamene som er rettet mot brukere som ikke har vist interesse for tjenestene. Dette reklameoverlegget fungerer ved bruk av informasjonskapsler – små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin. Ved hjelp av disse tekstfilene kan brukeratferden din analyseres når du besøker nettstedet. Denne analysen kan deretter brukes til å vise interessebaserte produktanbefalinger og reklamer.

Hvis du foretrekker å ikke se interessebasert reklame, kan du deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler for slike formål ved å bruke deaktiveringsinnstillingene på:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/, eller ved å installere programtillegget som er tilgjengelig der.
Som et alternativ til nettlesertillegget og i nettlesere på mobile enheter kan du slå av «personlig tilpasning av annonser» på Googles side for annonseinnstillinger: https://www.google.com/settings/ads

3. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i tilknytning til opplysningene dine, som du kan utøve skriftlig til enhver tid.

3.1 Samtykke

Hvis vi bruker data for et formål som i henhold til regelverket krever samtykke, vil vi alltid be deg om å gi uttrykkelig samtykke og registrere dette samtykket. Du kan trekke tilbake samtykket du har gitt, når som helst og/eller motsette deg fremtidig bruk av dataene dine. Alt du trenger å gjøre for å trekke tilbake samtykket eller motsette deg bruk av dataene dine, er å sende en e-post.

3.2 Individuelle rettigheter

Rett til å bli informert

Retten til å bli informert innebærer en forpliktelse for Spark til å gi «rimelig informasjon om behandlingen», typisk gjennom en personvernerklæring. Den vektlegger behovet for åpenhet omkring måten vi bruker personopplysningene dine på.

Rett til innsyn

Retten til innsyn innebærer at du har rett til å be Spark om å gi deg innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du har rett til å be om å: a) få vite om opplysninger om deg blir behandlet, b) få innsyn i og en kopi av dataene som eventuelt blir behandlet, og c) få nærmere informasjon om behandlingen.

Rett til retting

Du har rett til å kreve at Spark retter opp feil i personopplysningene dine. Dersom dataene Spark har, ikke er oppdaterte eller er ufullstendige, kan du kreve at dataene blir komplettert.

Rett til sletting / rett til å bli glemt

Retten til sletting innebærer at du til enhver tid kan kreve at Spark fjerner eller sletter personopplysningene fra systemet sitt, slik at dataene ikke kan bli funnet av tredjeparter.

Rett til begrensning

Rett til begrensning av behandlingen innebærer at du kan kreve at Spark slutter å behandle personopplysningene dine, selv om Spark fremdeles vil ha mulighet til å lagre dem.

Rett til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet gir deg rett til å kreve at dataene blir presentert i en strukturert, kurant og maskinlesbar form, slik at de ved behov kan overføres til en annen behandlingsansvarlig uten hindringer.

Rett til å protestere

Retten til å protestere innebærer at du kan protestere mot at Spark fortsetter å behandle personopplysningene dine, hvis det ikke foreligger noen legitim begrunnelse for behandlingen av opplysningene.

Rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser eller profilering

Du har rett til å nekte å bli gjenstand for automatisert databehandling dersom de automatiske avgjørelsene har rettsvirkning for deg eller påvirker deg i vesentlig grad.

Rett til å trekke tilbake samtykke til enhver tid

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid. Vi skal gjøre det enkelt for deg å trekke tilbake samtykket.

Rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet

Hvis vi ikke svarer på anmodningen din innen en måned, har du rett til å inngi en juridisk klage til tilsynsmyndigheten.

3.3 Behandlingens lovlighet

Spark behandler dataene dine på grunnlag av artikkel 6 bokstav a) og f), som lyder som følger:

«(a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,» og

«(f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.»
Hvis vi bruker personopplysninger for et formål som i henhold til regelverket krever samtykke, vil vi alltid be deg om å gi uttrykkelig samtykke og registrere dette samtykket.

5. Nærmere informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss på

Berlin, mai 2018